Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

Wyrokiem z 12 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 593/22; referent Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska, Małgorzata Kuracka, Grzegorz Tyliński) podtrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 marca 2022 r. (XXV C 2684/18; SSO Anna Pogorzelska) co do nieważności umowy kredytu zawartej z d. Polbank EFG w maju 2008 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorcę kwot.

Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w lutym 2022 r.

Sąd Apelacyjny nie uznał też podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania uznając, że w sytuacji w której kredytobiorca zapłacił na rzecz banku w sumie już więcej niż otrzymał, to nie istnieje dla banku zagrożenie niewypłacalnością kredytobiorcy.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 58 miesięcy, z czego 15 w postępowaniu apelacyjnym.