Umowa kredytu mBanku z 2005 r. nieważna

22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Chłopecka, I C 701/18) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF z października 2005 r. zawarta z mBank SA na kwotę ponad 1,7 mln zł jest nieważna ze względu na niekreślenie wysokości zobowiązania zarówno ze względu na nieokreślone zasady indeksacji oraz oprocentowanie wyznaczane dezycją zarządu banku.
Sąd zasądził też zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych przez kredytobiorcę kwot na podstawie nieważnej umowy w wysokości ponad 1,5 mln. zł z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.