Umowa kredytu d. Getin Banku nieważna

19 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; IV C 2457/20, wcześniej XXV C 920/16)) ogłosił wyrok, w którym:
I. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego na kwotę ok. 400 tys. PLN zawarta z Getin Bank z sierpnia 2006 r. jest nieważna;
II. Zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty ponad 220 tys. PLN zapłaconych do tej pory rat kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
Ponadto Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu. Sąd podzielił stanowisko powodów niemal w całości, uznając że umowa jest sprzeczna z prawem, głównie poprzez możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank, co narusza granice swobody umów i naturę stosunku umownego. Ponadto klauzule indeksacyjne stanowią również postanowienia nieuczciwe, które muszą być wyeliminowane z umowy, zaś po ich eliminacji umowa nie może być dalej wykonywana i musi być uznana za nieważną.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.