Oddalenie powództwa – mBank nie jest bezpodstawnie wzbogacony

Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk; III C 457/20) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.:
1. oddalił powództwo;
2. odstąpił od zasądzania kosztów postępowania.
W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa co prawda zawiera klauzule niedozwolone, a ich eliminacja prowadziłaby do nieważności umowy, jednak zdaniem sądu bank nie został bezpodstawnie wzbogacony.
Sąd swoje stanowisko oparł na fakcie, że kredyt został spłacony w całości przed wytoczeniem powództwa. Zdaniem sądu ta okoliczność świadczy o realizacji celu umowy, jakim był zakup nieruchomości, a następnie jej sprzedaż i spłata kredytu.
Spłata rat kredytu w ocenie sądu jest normalnym następstwem przy umowach kredytu, a zatem nie sposób mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu banku.
Ponadto, sąd wskazał, że koszty związane z ewentualną wygraną kredytobiorców zapewne obciążyłyby osoby posiadające lokaty w banku oraz byłoby to niesprawiedliwe dla kredytobiorców „złotowych”.
Z tego względu sąd oddalił powództwo, jednocześnie nie obciążył powodów kosztami procesu wskazując, że z uwagi na zawarte w umowie klauzule indeksacyjne, rzeczywiście mogli przypuszczać, że umowa powinna być nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.