Nieważność umowy, zabezpieczenie roszczenia i nieformalne uznanie długu przez bank

29 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, sygn. XXV C 3073/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 821.101,06 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2018 r.
Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego w wysokości 10.697 zł.
Sprawa jest o tyle ciekawa, że w dniu 1 marca 2021 r. w tej samej sprawie zapadł wyrok częściowy w zakresie ustalenia nieważności umowy (d. Noble Bank S.A. z czerwca 2006 r.), a klient otrzymał zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu od marca 2021 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po otrzymaniu wyroku zasądzającego, pozwany bank złożył oświadczenie o potrąceniu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, jednocześnie we wskazanym oświadczeniu uznał odsetki należne kredytobiorcy od kwoty 821.101,06 zł naliczane od listopada 2018 r. Poprzez złożenie wskazanego oświadczenia pozwany bank uznał roszczenie kredytobiorcy, co sugeruje, że nie będzie składał apelacji, która w tym momencie jest dla banku całkowicie nieopłacalna.
Klient od razu rozliczył się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, a do dopłaty pozostało naprawdę niewiele po wyliczeniu odsetek ustawowych za opóźnienie, które zostały zasądzone na rzecz kredytobiorcy.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka