Umowa kredytu indeksowanego Ekstralokum nieważna

Wyrokiem z 5 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 2032/20; SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM d. Kredyt Banku zawarta w czerwcu 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz jednego z kredytobiorców zwrot wszystkich rat kredytu.

Sprawa była o tyle nietypowa, że drugi z kredytobiorców, który rozwiódł się z pierwszym wiele lat wcześniej, nie złożył pozwu, ale dokonał cesji swoich roszczeń majątkowych na rzecz powódki – w toku procesu na wezwanie sądu przystąpił jednak do sprawy i poparł ustalenie nieważności umowy.

Odsetki od dochodzonej kwoty zostały zasądzone od daty wniesienia powództwa, natomiast nie został uwzględniony wcześniejszy okres, tj. od momentu złożenia zawezwania do próby ugodowej.

Koszty procesu ponosi bank.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz r.pr. Jakub Strojewski.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy.