Umowa kredytu d. Kredyt Banku jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Joanna Dalba – Sobczyńska), sygn. XXVIII C 8075/21, w dniu 28 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe ESKTRALOKUM zawarta przez powodów w październiku 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna,
  2. zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów całość dochodzonych kwot z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. (oddalając roszczenie odsetkowe w pozostałym zakresie),
  3. zasądził kredytobiorcom całość kosztów procesu.

Sąd w niniejszej sprawie ustalił, że umowa jest nieważna w całości z uwagi na nienależyte poinformowanie konsumenta oraz wystawienie go na nieograniczone ryzyko walutowe.

Przy ograniczeniu odsetek Sąd orzekł w oparciu o treść art. 6 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, który wyznacza bankom termin 30 dni na ustosunkowanie się co do skargi klientów banku i przyznał je do dnia złożenia zarzutu zatrzymania.

Sąd uwzględnił podniesiony na rozprawie w dniu 14 czerwca 2023 r. zarzut zatrzymania pozwanego w zakresie kwoty kapitału, natomiast odmówił uwzględnienia tego zarzutu co do tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z uwagi na najnowsze orzeczenie TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Katarzyna Szydłowska.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.