Prawomocna nieważność umowy Banku Millennium!

Wyrokiem z 30 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA  Ewa Klimowicz-Przygódzka, SSA Paulina Asłanowicz, SO del. Piotr Bednarczyk), w sprawie o sygn. V ACa 389/22 co o zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego, sygn. XXVIII C 3554/21 ustalający nieważność i zasądzający roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, jednakże oddalił część zasądzonych ustawowych odsetek za opóźnienie i uznał, iż odsetki powinny zostać naliczane dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o skutkach nieważności umowy przed Sądem I instancji. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony na etapie II instancji w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Postępowanie trwało 32 miesiące, z czego 18 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.