Umowa kredytu d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Ewa Tamowicz; XV C 792/18) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bank BPH S.A.:
1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. indeksowanego do CHF jest nieważna;
2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 453.630,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.
Sprawa jest o tyle ciekawa, że wyrok jest następstwem wniosku powodów o uzupełnienie wcześniej wydanego wyroku, którym sąd zasądził na ich rzecz kwotę 225.687,52 PLN oraz koszty procesu w wysokości 11.817 PLN (przyjmując, że umowa jest nieważna).
Sąd wydając pierwotny wyrok pominął część żądań powodów (dodanych w trakcie sprawy), co powodowało konieczność jego uzupełnienia.
Łączna zasądzona kwota na rzecz kredytobiorców to 679.317,84 PLN oraz koszty procesu.
W ocenie Sądu zawarta umowa jest nieważna bowiem zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, których eliminacja z umowy stanowi na tyle poważną ingerencję, że zmienia charakter umowy, a zatem całą umowę należy uznać za nieważną.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.
Wyrok jest nieprawomocny.