Umowa kredytu mBank nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. I C 48/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z kwietnia 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 357.604,39 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia zapłaty.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.