Umowa kredytu Banku Millennium pozbawiona indeksacji

9 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 554/20) wydał wyrok, w którym uznał klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu Banku Millennium z czerwca 2007 r. na kwotę 540 tys. zł. za bezskuteczne wobec kredytobiorców i nakazał zwrot ponad 92 tys. zł na rzecz kredytobiorców. Jednocześnie saldo zadłużenia liczone bez powiązania z kursem CHF spadło z ok. 800 tys. zł. do ok. 418 tys. zł. W wyliczeniach Sąd oparł się na opinii biegłej. Jednocześnie uznał zgłosozny przez bank zarzut przedawnienia co do kwot nienależnie zapłaconych ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.
Ze względu na oddalenie roszczenia głównego związanego z nieważnością umowy, Sąd rozdzielił koszty postępowania równo pomiędzy stronami. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawomocny.