Umowa kredytu budowlano – hipotecznego z lipca 2005 r. banku BPH (obecnie PEKAO SA) prawomocnie nieważna.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 19.10.2023 r. (V ACa 1001/23; SSA Robert Obrębski) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.02.2022 r. (XXV C 2606/19; Mitkiewicz Adam), w którym to wyroku Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego.

Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok, wskazując, że w tym składzie nie ma wątpliwości co do tego, że odsetki za opóźnienie są należne kredytobiorcy od dnia wezwania banku i nie może tego zmienić fakt, że później kredytobiorca składa jakiekolwiek oświadczenie o znajomości skutków nieważności umowy. Takie oświadczenie mogłoby bowiem co najwyżej sanować umowę, ale w przypadku braku potwierdzenia umowy, nie może wywoływać innych skutków. Sąd jednocześnie przyznał, że gdyby orzeczenie zapadało w składzie trójkowym, to orzeczenie co do odsetek mogłoby być inne.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest prawomocny. Bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Postępowanie trwało 49 miesięcy, z czego 20 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.