Umowa Getin Noble Bank nieważna

W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska, sygn. akt I C 217/21) w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym klientom wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym w całości oddalił roszczenie banku z wypowiedzianej umowy, jak również roszczenia ewentualnego banku o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego (na wypadek gdyby umowa okazała się nieważna)
Dodatkowo Sąd zasądził od Getin Noble Banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 10.902 zł

Warto podkreśli, że pierwotnie sprawa była prowadzona przez SO w Łodzi (SSO Ewę Sząbek, sygn. I Nc 97/19), gdzie początkowo został wydany nakaz zapłaty na kwotę ponad 1.200.000 PLN! Na skutek naszego sprawnego działania sprawa została przekazana do SO w Warszawie, a nakaz zapłaty został uchylony!

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.