Umowa Eurobanku nieważna

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym u SSO Pogorzelskiej!

Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 8 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska, sygn. XXV C 2863/18) wydał wyrok w którym:

1) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w sierpniu 2008 r. z d. EFG Eurobank Ergasias na kwotę 275 tys. PLN jest nieważna.

2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 81 128, 43 zł oraz 54.957,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2017 r. do dnia zapłaty

3) Ustalił zasadę ponoszenia kosztów postępowania, w ten sposób, że pozwany ponosi te koszty w 100 %, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.