Umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym w dniu 07 lutego 2022 r. w sprawie I C 1156/17 (SSO Agnieszka Gieral-Siewielec):

1. ustalił, że umowa kredytu dawnego GE Money Bank S.A. z listopada 2017 r. jest nieważna;

2. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 226.159,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4. nakazał ściągnąć od Banku BPH S.A. kwotę 3.524,68 PLN tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów procesu.Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, więc jeszcze nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Istotne jest jednak, że Sąd Okręgowy w Gdańsku po raz kolejny ustala nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., tym samym nie uznając argumentacji banku, który dążył do pozostawienia w umowie kursu średniego NBP.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.