Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 1445/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot 152.994,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 października 2016 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda całości poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu opisaną w art. 98 kpc, albowiem pozwany przegrał sprawę w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.