Umowa Kredyt Banku nieważna

20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 2133/21, wcześniej III C 1723/19) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z października 2008 r. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od 14 dnia od doręczenia pozwu do dnia złożenia zarzutu zatrzymania, co nastąpiło w odpowiedzi na pozew.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Katarzyna Szydłowska.