Umowa EKSTRALOKUM prawomocnie nieważna

28 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1578/22 ; SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.04.2022 r. (XXVIII C 2133/21; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak). W wyroku tym Sąd Okręgowy ustalił niewazność umowy EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bankiem w październiku 2008 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat z odsetkami od złożenia pozwu do podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

Kredytobiorcy nie składali w tym zakresie apelacji.

Pełnomocnik banku na rozprawie apelacyjnej powołał się na 3 orzeczenia SN z września 2023 r., ale Sąd Apelacyjny podniósł, że stanowisko o abuzywności tego typu umów jest szeroko podzielane, a ponadto bank nierzetelnie wypełnił obowiązek informacyjny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Katarzyna Szydłowska.

Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a łącznie 51 miesięcy.