Umowa Deutsche Bank Polska nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2690/21):

1. ustala, że umowa kredytu Deutsche Bank Polska S.A. nr (…)z dnia 13 października 2006 roku jest nieważna w całości;

2. zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 48 978,71 zł oraz kwotę 100 867,83 CHF wraz z odsetkami wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 29 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty

3. zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. powodów koszty procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Heliosz Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska