Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

11 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1738/22; SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił apelację Raiffeisen Bank International od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 lipca 2022 r. (IV C 1645/19; SSO Karol Smaga), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG z lutego 2008 r. i zasądził zwrot kwot zapłaconych przez kredytobiorców z odsetkami od dnia złożenia przez nich oświadczenia o akceptacji nieważności umowy w toku postępowania w sądzie I instancji.

Sąd Apelacyjny nie uznał podniesionego przez bank w toku postępowania apelacyjnego zarzutu zatrzymania, uznając że zarzut taki jest niedopuszczalny przy umowie kredytu, a bank może skorzystać z zarzutu potrącenia.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało łącznie 40 miesięcy, z czego 9 w postępowaniu apelacyjnym.