Umowa kredytu „Inwestor” d. Noble Banku nieważna

12 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 33/17; SSO Anna Ogińska-Łągiewska) uznał przesłankowo umowę kredytu „Inwestor” z listopada 2007 r. d. Noble Bank, oddział specjalistyczny Metrobank na kwotę 1 miliona złotych za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych z odsetkami od wezwania przedsądowego.

Sąd jednocześnie zastrzegł, że spełnienie powyższego świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zwrotem przez kredytobiorcę na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.

Sąd podzielił argumenty przemawiające za nieważnością umowy. Przeliczenie waluty odbywało się za pomocą tabel kursowych banku, a zasady te nie były znane. Powodowie nie zostali należycie poinformowani o ryzyku kursowym. W związku z tym, że sąd uznał umowę za nieważną, zasadził kwoty płacone przez powodów. Zarzut zatrzymania uwzględniony, stąd powództwo oddalone w zakresie odsetek w nieznacznej części, do dnia podniesienia zarzutu odsetki zasądzone. Powodowie wygrali praktycznie w całości, są stroną wygrywającą proces, więc koszty zostały zasądzone na ich rzecz w całości.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak. Postępowanie w I instancji trwało 76 miesięcy.