Umowa d. Kredyt Banku nieważna

Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 760/20) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z listopada 2007 r. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 347.703,98 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 10 czerwca 2022 r. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie Sądu należało stwierdzić nieważność umowy z uwagi na występujące w umów klauzule niedozwolone odnośnie odwoływania się do tabel kursów obcych ustalanych jednostronnie przez bank. Od nich zależała bowiem wysokość zobowiązania powodów. Jednostronność w ustalaniu kursów i brak wpływu powodów na kształt umowy zaburzały równowagę stron. Jako, że umowa bez tych postanowień nie mogłaby funkcjonować w obrocie prawnym, Sąd stwierdził nieważność umowy.

Sąd nie uwzględnił w sprawie ani zgłoszonego przez bank zarzutu potrącenia ani zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Sp. p.