Umowa Noble Bank S.A. nieważna

W dniu 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2780/21 (poprzednia sygn. III C 1618/20) wydał wyrok, w którym uznał, że umowa zawarta z Noble Bank S.A. w sierpniu 2008 r. jest nieważna.

Sąd zasądził od pozwanego Getin Noble Bank na rzecz powoda kwotę 291.589,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 5 czerwca 2022 r. (doręczenie oświadczenia z zarzutem zatrzymania). Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności całej umowy kredytu. Sąd uznał, że zawarte w umowie postanowienia odnoszące się do przeliczeń walutowych stanowią klauzule abuzywne. Po wykreśleniu tych klauzul umowa musi upaść, zatem należało stwierdzić jej nieważność.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Sp. p.