Umowa d. BRE Bank S.A. nieważna

Dnia 30 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko; III C 940/20) ustalił, że umowa d. BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) z marca 2007 r. jest nieważna.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 468.123,47 PLN oraz 197.971,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd oddalił roszczenie odsetkowe za pozostały okres.

Ponadto Sąd zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 10.800 PLN tytułem zwrotu zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.