Umowa d. Getin Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 10 listopada 2021 r. (IV C 672/21, wcześniej XXV C 954/16; SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) ustalił, że:
I. umowa kredytu hipotecznego z maja 2006 r. zawarta z Getin Bank jest nieważna.
II. zasądził od banku zwrot zapłaconych kwot w wysokości ok. 900 tys. zł, pod warunkiem jednoczesnego zwrotu kwoty wypłaconego kredytu w wysokości ok. 1,4 mln. zł.
III. oddalił roszczenie kredytobiorców o odsetki od dochodzonej kwoty za czas procesu.
IV. obciążył bank kosztami procesu w całości.
Wyrok jest oczywiście korzystny, jednak uznanie zarzutu zatrzymania ze strony banku a zwłaszcza niezasądzenie dochodzonego przez powodów roszczenia pieniężnego za czas procesu jest niestety prezentem dla banku. W ten sposób bank nie ponosi żadnych kosztów przewlekania procesu, w przeciwieństwie do konsumentów, którzy długą czekają na wyrok – w tej sprawie przez pięć lat.