Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrok na posiedzeniu niejawnym: Sąd Okręgowy w Warszawie 19 stycznia 2021 r. (SSR del. Anna Zalewska; sygn. akt. XXIV C 2710/20, wcześniej XXV C 1232/17) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia 29 lipca 2008 r. roku zawarta przez (…) z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądza od Getin Noble Bank S.A. na rzecz (…) kwoty: 160.910,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia zapłaty.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios i adw. Jacek Czabański