Wyrok prawomocny! Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

20 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Odwoławczy (XXVII Ca 1645/17; SSO Edyta Bronowicka; SSO Joanna Staszewska; SSO Joanna Karczewska) oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG (d. Polbank EFG) od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21 kwietnia 2017 r. (VI C 114/16; SSR Joanna Jezierska). W wyroku tym Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego na kwotę ok. 400 tys. zł. zawartej z d. Polbank EFG z września 2008 r. są abuzywne a kredytobiorcom należy się zwrot nadpłaconych 35 tys. zł. z odsetkami od grudnia 2015 r. Wyrok ten zaskarżył wyłącznie bank, a nie kredytobiorcy. Oddalenie apelacji oznacza, że wyrok jest prawomocny. W sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna (wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł.). Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Maciej Zaborowski.