Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 106/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wykonaniu umowy zawartej z d. Kredyt Bankiem w styczniu 2008 r.. Na razie nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, ale najprawdopodobniej Sąd uznał umowę za nieważną w całości. Sprawa trwała wyjątkowo krótko, bo pozew został wniesiony w styczniu 2020 r., a więc do wyroku I instancji minął zaledwie rok.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.