Umowa d. Fortis Banku uznana za nieważną.

W dniu 26 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5888/21; SSO Katarzyna Dawid-Birska) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w kwietniu 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów od BNP Paribas Bank Polska S.A. całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorców całość kosztów postępowania.

Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że żądania główne powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz o zapłatę zasługiwały na uwzględnienie w całości. W ocenie Sądu, postanowienia przeliczeniowe stanowią postanowienia niedozwolone, a tym samym nie wiążą powodów. Zdaniem Sądu, wyeliminowanie tych postanowień z przedmiotowej Umowy prowadzi do jej upadku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.