Umowa kredytu MultiPlan z 2006 r. jest nieważna

Wyrokiem z 31 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5659/21; SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF Multiplan nr … z 2006 r. jest nieważna;
  2. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego, po doliczeniu dodatkowych 30 dni na odpowiedź banku na reklamację;
  3. oddalił roszczenie o odsetki za wcześniejszy okres (tj. w 7 dni po wezwaniu);
  4. obciążył bank kosztami postępowania w wysokości 11.817 zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina i adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.