Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna

Umowa d. EFG Eurobank Ergasias nieważna, odsetki od daty wezwania, brak przedawnienia roszczeń konsumenta, brak uznania zarzutu zatrzymania! Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, SSO Konrad Gradek (sygn. III C 919/20), w dniu 10 stycznia 2022 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. (umowa d. EFG Eurobank Ergasias ze stycznia 2008 r.) w którym:- ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny powiązany z kursem CHF zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna, – zasądził na rzecz powodów 124.481,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty, – obciążył pozwanego kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w całości.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w całości zgadza się z argumentacją przedstawioną przez pełnomocnika powoda w obszernych pismach procesowych. W trakcie rozprawy pełnomocnik banku złożył ustnie do protokołu zarzut zatrzymania, który nie został uwzględniony przez Sąd po zapoznaniu się z argumentacją pełnomocnika powodów przedstawioną na dzisiejszej rozprawie.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska

Wyrok jest nieprawomocny