Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank)

Prawomocna wygrana z PKO BP (d. Nordea Bank). Sprawa była o tyle problematyczna, że Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 r. (III C 968/17; SSO Agnieszka Rafałko) oddalił powództwo uznając, że kredytobiorcy nie są konsumentami, gdyż zakupiony lokal mieszkalny przez dłuższy czas był wykorzystywany jako lokal firmy, którą jeden z kredytobiorców prowadził. Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie ( I ACa 441/21; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) wydał wyrok, w którym stwierdził, że skoro umowa została zawarta przez kredytobiorców jako osoby fizyczne, a nie przez spółkę czy osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, a następnie lokal ten wszedł do majątku osobistego, to nie można pozbawić kredytobiorców ochrony tylko dlatego, że później korzystali ze swojej własności poprzez pobieranie pożytków w postaci najmu. Następnie sąd uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania, ale z zastrzeżeniem jednoczesnego zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.

Bank musi również zwrócić koszty procesu za obie instancje.Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.