Umowa BHH nieważna

Wyrokiem z 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 724/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) oddalił apelację banku od wyroku z 18 czerwca 2021 r. (XXIV C 682/18; SSO Paweł Pyzio) – w tej sprawie bank pozwał kredytobiorców, ale Sąd uznał, że umowa d. BPH (obecnie Banku PEKAO) z października 2005 r. jest nieważna.