Prawomocna nieważność Banku DNB

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 11 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 560/21; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2952/20) z 13 maja 2021 r. co do nieważności umowy kredytu Banku DNB ze stycznia 2009 r. jest nieważna.

Sąd jednocześnie zasądził zwrot zapłaconych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji (SO oddalił to roszczenie na podstawie teorii salda).

Odsetki zostały zasądzone od 21 maja 2021 r., to jest od daty wyroku Sądu I instancji.

Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze sporządzone.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą wnieść skargę kasacyjną.