Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

W dniu 28 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Dorota Markiewicz; I ACa 659/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021 r. (SSO Ewa Jończyk; III C 845/17), w którym to wyrok Sąd ustalił, że umowa kredytu ze marca 2008 r. jest nieważna.
Sąd Apelacyjny uznał jednak zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu.
Sąd Apelacyjny oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, gdyż uznał, że pozwany pozostawał w opóźnieniu dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.