Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna.

Wyrokiem z 19 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 926/22; referent Agata Wolkenberg, Agata Zając, Grażyna Kramarska) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 lutego 2022 r. (XXVIII C 5593/21; SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) co do nieważności umowy kredytu zawartej w maju 2007 r. i zasądzenia dochodzonych przez kredytobiorców kwot.

Sąd Apelacyjny zmienił jednak datę zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając że pozwany bank pozostawał w opóźnieniu dopiero od momentu złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o braku zgody na dalsze obowiązywanie umowy w listopadzie 2021 r.

Sąd Apelacyjny nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania uznając, że zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika powodów zgłoszonym na rozprawie apelacyjnej pełnomocnik banku w dniu złożenia materialnoprawnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania nie był umocowany do złożenia tego zarzutu. Sąd wskazał, że wytknięte uchybienie uniemożliwiło Sądowi uwzględnienie wspomnianego zarzutu.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało 26 miesięcy, z czego 16 w postępowaniu apelacyjnym.