Umowa Banku Millennium nieważna

27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 55/21 ; SSO Ewa Suchecka- Bartnik) wydał wyrok, w którym orzekł, że:

1. umowa o kredyt indeksowany zawarta z Bankiem Millennium w styczniu 2008 r. jest nieważna;

2. zasądził na rzecz powódki kwoty 106.110,78 PLN z odsetkami od 4.12.2020 oraz 44.190,18 CHF z odsetkami od dnia 12.05.2021;

3. powództwo w pozostałym zakresie oddalił;

4. koszty zasądził na rzecz powódki, ich szczegółowe wyliczenie pozostawiono referendarzowi;

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia:

– istnieje interes prawny powódki w ustaleniu nieważności,

– umowa musiała zostać uznana za nieważną z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych obejmujących klauzulę indeksacyjną oraz klauzule przeliczeniowe,

– nie można zastąpić abuzywnych postanowień innymi przepisami dyspozytywnymi, gdyż takie w ocenie Sądu nie istnieją.

Sprawę prowadzi adw. Natalia Dobrowolska oraz adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.