Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 704/18; SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr KH(…)2008 zawarta w dniu (…) 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat z odsetkami za opóźnienie od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 60 miesięcy.