Umowa banku DNB jest nieważna

13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 2952/20; SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym:
– ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Banku DNB ze stycznia 2009 r. jest nieważna;
– oddalił roszczenie o zapłatę.
Uzasadnienie wyroku na razie nie jest znane, dlatego trudno powiedzieć czym kierował się Sąd oddalając roszczenie o zapłatę.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.