Umowa d. Nordea Bank Polska jest nieważna

20 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (SSO Monika Dominiak, XXIV C 1096/16) w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta w czerwcu 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 241.517,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości.
Sąd krótko uzasadniając, stwierdził, że roszczenia powoda w całości zasługują na uwzględnienie. Umowa jest nieważna a to wynika z postanowień tej umowy, które pozwalały pozwanemu na bezprawne, jednostronne ustalanie wysokości świadczeń powoda.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski.