Umowa Banku Millennium nieważna

W dniu 13 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk; III C 845/17) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A.jest nieważna.
II. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 100.886,84 PLN oraz 49.647,25 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
III. zniósł wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.
Sąd krótko argumentując wskazał, że zawarte w umowie klauzule abuzywne prowadzą do nieważności umowy. Silniejsza strona (bank) miał wpływ na wysokość zobowiązania konsumenta, czyli słabszej strony.
Sprawę prowadzi adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Dominika Helios. Wyrok jest nieprawomocny.