Tydzień pod znakiem umów d. Fortis Banku. Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku, wyrok jest ostateczny!

W dniu 20 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy (SSN Mariusz Załucki, sygn. I CSK 2349/23) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla kredytobiorców wyroku ustalającego nieważność umowy d. Fortis Banku (VI ACa 166/22 wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.; SSA Małgorzata Kuracka).

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Postępowanie we wszystkich instancjach do czasu odmowy przyjęcia skargi trwało 33 miesiące. Skarga kasacyjna wpłynęła do Sądu Najwyższego w czerwcu 2023 r.