Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim prawomocnie oddala powództwo z wypowiedzianej umowy kredytu

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (SSO Dariusz Mizera, sygn. II Ca 843/22) wyrokiem z dnia 7 lutego 2023 r. oddalił apelację EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 lipca 2022 r. sygn. I C 1347/19), w którym roszczenie Funduszu zostało w całości oddalone. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawa oczywiście dotyczyła roszczeń Funduszu z wypowiedzianej umowy kredytu powiązanej z kursem waluty obcej.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.