Umowa kredytu mBanku nieważna

7 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Kubczak; IV C 1543/19), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu (…) sierpnia 2007 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie rzecz powodów (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia zapłaty.

Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzulę indeksacyjną z którą łączyło się nieograniczone ryzyko kursowe, a strona powodowa nie została wystarczająco poinformowana o tym przez Bank. W związku z tym należało z umowy usunąć tę klauzulę a po jej usunięciu umowa nie może dalej obowiązywać.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 39 miesięcy.