Sąd uchyla nakaz zapłaty i oddala powództwo banku z wypowiedzianej umowy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (SSO Dorota Marszałkowska, sygn. I C 34/19) wyrokiem z dnia 7 lutego 2023 r. uchylił nakaz zapłaty w sprawie o sygn. akt I Nc 383/18 i oddalił powództwo Banku Millennium S.A. o zapłatę z wypowiedzianej umowy kredytu powiązanej z kursem waluty obcej.  Dodatkowo Sąd zasądził od powodowego banku na rzecz kredytobiorców 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.