Sąd Apelacyjny oddala apelację syndyka Getin Noble Banku – prawomocne ustalenie nieważności umowy.

10 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 2233/23; SSA Ewa Kaniok) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka od p. 1 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2022 r. (XXVIII C 8163/21; SSO Agnieszka Kossowska), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Getin Bankiem (DomBankiem) w sierpniu 2008 r.

Postępowanie w zakresie apelacji banku co do zasądzonej kwoty na rzecz kredyotbiorców pozostaje w zawieszeniu do czasu rozpoznania wpisu wierzytelności na listę w postępowaniu upadłościowym.

Jeżeli zgłoszone wierzytelności zostaną wpisane na listę, to postępowanie w tym zakresie zostanie umorzone, natomiast jeżeli syndyk odmówi wpisu na listę, a sąd upadłościowy to podtrzyma, to postępowanie w tym zakresie będzie kontynuowane.

Ponieważ wyrok ma charakter częściowy, to nie było rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Wyrok jest prawomocny, ale syndyk może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wydany wyrok pozwala na wykreślenie hipoteki ustanowionej na podstawie umowy kredytu z księgi wieczystej, jak również na usunięcie wpisów o rzekomym zadłużeniu z rejestrów dłużników (w tym BIK).

Ponadto rozstrzygnięcie sądu będzie miało oczywiście charakter przesądzający dla syndyka przy sporządzaniu listy wierzytelności, gdyż syndyk będzie musiał wziąć pod uwagę nieważność umowy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a od złożenia pozwu minęło 80 miesięcy.