Nieważność umowy Deutsche Banku. Odsetki zasądzone od wezwania przedsądowego

W dniu 10 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Uchman, sygn. XXVIII C 14834/22) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z grudnia 2007 r.
  2. Zasądził od Deutsche Banku łącznie na rzecz powodów kwotę 13.430,92 PLN oraz 185.163,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia zapłaty
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.