Nieważność umowy kredytu Raiffeisen International A.G. Brak współuczestnictwa jednolitego koniecznego!

W dniu 8 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 8215/21) wydał wyrok, w którym:

1) Ustalił nieważność umowy zawartej przez kredytobiorców z EFG Eurobank Ergasias
2) Zasądził od pozwanego na rzecz powoda ad. 1 kwotę 32.817,46 PLN ora 44.934,37 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 października 2021 r. do dnia zapłaty
3) Zasądził od pozwanego na rzecz pozostałych powodów 31.528,78 PLN oraz 11.044 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 października 2021 r. do dnia zapłat
4) Oddalił powództwo w pozostałym zakresie
5) Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Warto dodać, że w niniejszej sprawie Sąd zajął się problematyką współuczestnictwa jednolitego koniecznego. Pomimo, że w sprawie sądowej nie występowali wszyscy kredytobiorcy, to Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika strony powodowej, iż w niniejszej sprawie nie występuje współuczestnictwo jednolite konieczne. Dodatkowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym. Sąd oddalił powództwo jedynie w części spłat przysługujących pierwotnemu kredytobiorcy, który nie zdecydował się na przystąpienie do postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.