Prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie ustalający nieważność umowy PKO BP S.A.  z 2009 r.!

Odsetki od doręczenia odpisu pozwu, zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony!

W dniu 29 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Piotr Bednarczyk) w sprawie o sygn. akt V ACa 1759/22 wydał wyrok, w którym:

  1. Oddalił apelację pozwanego Banku PKO B.P. S.A.,
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 4.050 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wobec oddalenia apelacji banku w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. II C 985/20) z dnia 2 sierpnia 2022 r.  jest już prawomocny.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku:

  1. Ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat z maja 2009 r.  
  2. Zasądził od pozwanego PKO B.P. ponad 163 tys. PLN na rzecz każdego z kredytobiorców wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Co ciekawe w niniejszej sprawie Sąd zmienił linię orzeczniczą i uznał, iż odsetki są należne od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu (tak jak orzekł Sąd I instancji).

Dostawowo Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania wskazując, iż umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a także wskazując, że oświadczenie o skorzystaniu z zarzutu zatrzymania powinno zostać doręczone bezpośrednio kredytobiorcom, a nie ich pełnomocnikowi.

Warto dodać, że umowa stanowiła wzorzec kredytu denominowanego z możliwością spłaty od samego początku w CHF.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.