Prawomocny wyrok: umowy mBanku z 2006 r. nieważne

3 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 83/19; SSA Małgorzata Sławińska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.10.2018 r. (I C 731/16; SSO Jacek Bajak) i uznał umowy kredytu i pożyczki za nieważne i zasądził zwrot dochodzonej kwoty wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu.
Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorcy nie byli należycie poinformowani o ryzyku związanym z proponowanymi umowami, a umowy rażąco naruszały interes konsumentów, a przez to były w całości nieuczciwe. W zakresie zasądzenia odsetek Sąd wskazał, że pozwany od dnia doręczenia pozwu w pełni zdawał sobie sprawę z roszczeń podnoszonych przez stronę powodową, a skoro nie zaspokoił wówczas jej roszczenia, to pozostaje od sierpnia 2016 r. w opóźnieniu.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.